петак, 14. децембар 2012.

Prevođenje medicinskih dokumenata | Odlična vrednost

Kako bi ispratile regulative, kompanije iz sfere prirodnih nauka moraju efektivno da lokalizuju/prevedu svoju poslovnu dokumentaciju. A na tržištu koje sve više postaje globalno i sve više konkurentno, izbor prevodilačke agencije kao partnera je veoma važan.

Naši klijenti iz oblasti medicinskih, farmaceutskih i prirodnih grana tipično lokalizuju svoje proizvode između 5 i 34 jezika, dok istovremeno zahtevaju i veoma visok kvalitet prevoda, sveobuhvatan proces i potpunu integraciju u ciklus validacije. Worldwide Translations uspešno pruža potrebnu uslugu korištenjem visoko kvalifikovanih, stručnih resursa, dobro definisanih procesa, jasne specifične terminologija i dubinskog poznavanja materije.

Mi stručno prevodimo sledeće kliničke izveštaje i studije/istraživanja

 • Laboratorijske testove
 • Medicinski softver
 • Hardver (Korisnička uputstva)
 • Medicinske rečnike
 • Korporativnu literaturu i brošure
 • Licence za proizvode i patente
 • Marketing proizvoda
 • Uredničke usluge i PR
 • Dokumenta potrebna za registraciju
 • Izveštaje stručnjaka
 • Informacije za korisnike/pacijente
 • Flajere za pacijente
 • Uputstva

Opsežne terminologije ključnih tematskih oblasti:

 • Anestezija
 • Biostatistika
 • Kardiologija
 • Stomatologija
 • Dijagnostika
 • Toksikologija
 • Elektro-dijagnostika
 • Endoskopija
 • Endokrinologija
 • Medicina
 • Prostetika